CLUBREGLEMENT
Home Home
Grimbergse Tennisclub Ter Wilgen v.z.w. Maatschappelijke zetel : Madeliefjesstraat 92, 1850 Grimbergen Ondernemingsnummer 454.091.939 Website : www.gtc-terwilgen.be Clubreglement – zomerseizoen 1. Enkel zomerleden van GTC Ter Wilgen mogen het clubdomein en de faciliteiten betreden. 2. Voor het betreden van de tennisterreinen zijn er strenge voorwaarden : - Betreden van terreinen is enkel toegelaten mits een geldige reservatie via het reserveringssysteem van www.tennisvlaanderen.be. Zie document “reservatieregels en gastspelers” op de website. De namen van alle spelers dienen vermeld in de reservatie. Enige uitzondering : het systeem laat geen reservatie voor 3 personen toe. U mag met 3 spelen en daarbij 2 namen vermelden. - Wanneer u beslist om te annuleren, dient u zo snel mogelijk te annuleren in het reservatiesysteem !! - Aangepaste kledij en tennisschoenen zijn verplicht (geen loopschoenen). - Na elke partij de banen vegen, eventueel besproeien, de veger terug ophangen en de sproeier terug oprollen op de voorziene plaatsen. Tijdig stoppen met spelen, zodat terrein op aanvang volgend uur beschikbaar is voor volgende spelers - Enkel trainers van de tennisschool van GTC Ter Wilgen mogen op de site lesgeven. - Gastspelers : een zomerlid kan tot maximaal 3 keer per seizoen een gastspeler uitnodigen mits reservatie op naam. Het clublid zorgt voor betaling (zie document “reservatieregels en gastspelers”) en is verantwoordelijk voor de gastspeler. *** Sancties : de club houdt zich het recht toe leden te schorsen of uit te sluiten bij niet-naleving van dit clubreglement, zonder terugbetaling van gestorte bedragen. Voorbeelden (niet-exhaustief) : - Ongepast gedrag op de club - Bewust ingeven van foutieve namen op reservatie - Zonder reservatie spelen met een gastspeler. 3. Orde, netheid en taal. Op de tennisterreinen, in het Schouderklopje en in de kleedkamers is het verboden te roken. Alle aanwezigen worden verzocht mee te zorgen voor de netheid. Voertaal op de club is Nederlands. 4. Aansprakelijkheid van de club. De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van bezittingen van leden of bezoekers. Het wordt dan ook aanbevolen geen kostbare zaken onbeheerd achter te laten. Achtergelaten kledingstukken en verloren voorwerpen worden op het einde van het seizoen weggegooid. 5. Beschikbaarheid van de buitenterreinen voor leden Het “normale” speelseizoen loopt van half april tot 1 oktober. De club heeft het recht één of meerdere terreinen te sluiten, bvb. voor onderhoud, in geval van werken, slechte staat van de terreinen of weersomstandigheden. De terreinen zijn ter beschikking vanaf 8u30u tot 23 u. De club heeft het recht één of meerdere terreinen voor te behouden voor clubactiviteiten en lessen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het clubbestuur Voorzitter : Joost Olbrechts 0485-93 94 75 Ondervoorzitter & inschrijvingen : Paul Van den Borre 0474-98 26 66 Penningmeester : François Hendrickx 0495-71 06 25 Secretaris & communicatie : Erwin Van Boeckel 0478-39 28 30 Zondagmorgentennis : René Van Roy 02-270 80 79 Schouderklopje : Johan Roels 0479-56 36 39 Interclub en Clubkampioenschappen : Annelies Van Raemdonck 0477-55 99 73